Looking to the east  through East Princes Street Gardens towards

The Edinburgh Wheel

Christmas 2011

The Edinburgh Wheel rotating slowly.    Behind the Edinburgh Wheel: Decorated trees and Edinburgh Castle

The Edinburgh Wheel and Edinburgh Castle  -  Christmas 2011

  Copyright: Peter Stubbs                                                                                                                                                                                                                             Photograph taken December 24, 2011 at 4.15 pm

 

View 640 size

      The Edinburgh Wheel and Edinburgh Castle  -  Christmas 2011  

and read about this photo

View 1536 size

     The Edinburgh Wheel and Edinburgh Castle  -  Christmas 2011  

 

Princes Street, Looking West

The Scott Monument

Around Edinburgh

 

 

__________________