Scottish National

Portrait Gallery

 

Scottish National Portrait Gallery  -  Renovation  -  early 1950s

Renovation - early 1950s

Scottish National Portrait Gallery  -  Renovation  -  2002

Renovation - 2002

 

 

 

__________________